Od 1. januara na snazi novi Zakon o porezu na nekretnine u Sarajevu

Od 1. januara na snazi novi Zakon o porezu na nekretnine u Sarajevu

Prvog januara 2019. u Kantonu Sarajevo počet će primjena novog Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone. Najvažnije promjene tiču se povećanja procenta poreza na neke kategorije, ali i uvođenja pojedinih olakšica.Zakon je usvojen u Skupštini Kantona Sarajevo u junu 2018. godine, ali je njegova primjena odgođena za početak 2019. godine.

Ono što je najvažnije, što predstavlja novitet i što ide na ruku mladim ljudima koji osnivaju porodicu, nalazi se u članu 15.: Porez na promet nekretnina ne plaća se kada državljanin Bosne i Hercegovine do 38 godina starosti, koji ima prebivalište na području Kantona, koji nema nekretnine u svom vlasništvu, prvi put kupuje stan ili kuću kojom rješava svoje stambeno pitanje i to za površinu do 30 m2 za prvog člana domaćinstva, a za svakog narednog člana domaćinstva uvećava se za 15 m2 , a kojima se smatraju bračni drug i njihova maloljetna djeca.

To znači da će mladi bračni par biti oslobođen plaćanja prvih 45 kvadrata svoje nekretnine, da će par s jednim djetetom biti oslobođen prvih 60 kvadrata svoje buduće nekretnine i tako dalje. Ukoliko su nekretnine veće površine od zbira uvaženih kvadrata u odnosu na broj članova domaćinstva, razlika će se uzeti kao osnova za standardni porez od pet posto.

Kao i prije, porodice šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca za vrijeme oružane agresije na BiH, a rješavaju svoje stambeno pitanje prvi put kupovinom stana ili kuće, također su oslobođeni plaćanja poreza.

Bitna promjena, odnosno rast poreza od 1. januara 2019. godine odnosi se na Član 21., odnosno na porez na naslijeđe koji će se plaćati po stopi od 8 posto te na porez na poklone koji će se plaćati po stopi od 10 posto.

Ovog poreza bit će oslobođeni nasljednici prvog nasljednog reda, bračni partner kada nasljeđuje u drugom nasljednom redu, roditelji ostavioca i kada nasljeđuju djeca bez oba roditelja ako se nalaze na redovnom školovanju.

Naravno, država i vjerske zajednice ne plaćaju poreze ni na kupljenu nekretninu, niti na poklonjenu nekretninu.

Izuzet je porez na promet nekretnina po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju i plaća se po stopi od 10 posto (do tri godine izdržavanja), osam posto (tri do četiri godine izdržavanja), šest posto (od četiri do pet godina izdržavanja), četiri posto (od pet do šest godina izdržavanja), dva posto (od šest do sedam godina izdržavanja), dok porez ne plaća osoba koja je izdržavala vlasnika sedam i više godina.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *