Policija upozorava građane, kazne do 15.000 KM!

Policija upozorava građane, kazne do 15.000 KM!

Dolaskom proljeća i toplijeg vremena češći su radovi na otvorenom prostoru koji uključuju spaljivanje korova i suhe trave na površinama prilikom kojih nerijetko dolazi do požara.

Policija upozorava građane na stroge kazne koje mogu uslijediti ukoliko ne poštujete propisane uvjete spaljivanja korova na poljoprivrednim površinama.

Ako nije u mogućnosti ugasiti požar osoba je dužna da o požaru obavijesti Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Gračanica, na telefon 123 ili Operativni centar civilne zaštite na telefon 121 ili Policijsku stanicu Gračanica na telefon 122, navode iz službe Civilne zaštite Gračanice.

Požari na otvorenom prostoru u većini slučajeva posljedica su čovjekovog nehata, nepažnje i neopreznosti prilikom spaljivanja korova i suhe trave na poljoprivrednom zemljištu.

Ti požari su posebno opasni u vrijeme kada je vegetacija suha i kad se spaljuju biljni ostaci na obradivim površinama ili se pale zapuštene i neobrađene poljoprivredne površine.

I proteklog mjeseca zabilježeno je nekoliko takvih požara na području općine Gračanica, pa zbog toga upozoravamo građane na stroga pravila i uvjete kojih se moraju pridržavati prilikom spaljivanja korova kako nebi došlo do požara.

Kako biste spriječili nastanak požara na otvorenom prostoru treba se pridržavati slijedećih pravila:

Uništavanje suhe trave, korova, rastinja i biljnih otpadaka može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem, isključivo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz prisustvo potrebnog broja osoba sa sredstvima i opremom za gašenje požara, uz preduzimanje mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru.

Pomenuto spaljivanje ne smije prouzrokovati štete na poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, voćnjacima, šumama, nadzemnim elektroenergetskim, komunikacijskim instalacijama i uređajima, ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i ne smije ugroziti odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese.

Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume, 15 metara od zgrada, te u trasama elektroenergetskih vodova.

Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivanje korova dužne su ugasiti vatru na otvorenom prostoru i pregledati ostatak vatre prebacivanjem pepela, polijevanjem vode i primjenom drugih sredstava za gašenje, dok se vatra ne ugasi u potpunosti i tek nakon toga napustiti mjesto paljenja.

Za nepoštivanje propisa i ne provođenja mjera o zaštiti od požara predviđene su i novčane kazne za

PRAVNA lica u visini od 5.000,00 do 15.000,00, odnosno za rukovodioca ili drugu odgovornu osobu u pravnom licu od 1.000,00 KM do 2.500,00 KM, a za

FIZIČKA lica od 100,00 KM do 800,00 KM.

Izazivanje šumskog požara kažnjivo je i po odredbama Zakona o šumama Tuzlanskog kantona, a ako je izazivanjem požara nastala veća šteta ili je požar prerastao u opasnost za ljude i materijalna dobra protiv počinitelja se podnosi krivična prijava.

Podsjećamo i da je svaka osoba koja primijeti požar dužna da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i drugoga.

Ako nije u mogućnosti ugasiti požar dužna je da o požaru obavijesti Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Gračanica, na telefon 123 ili Operativni centar civilne zaštite na telefon 121 ili Policijsku stanicu Gračanica na telefon 122, navode iz službe Civilne zaštite Gračanice.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *