SVI SE ČUDE, ON HADŽA A ŽENA MU SKORO GOOLA…

SVI SE ČUDE, ON HADŽA A ŽENA MU SKORO GOOLA…

Ko je više kri_v, ona ili hadžija?

Pitanje: Eselamu alejkum! Poznajem jednog čovjeka 

koji bi želio otići na hadž. Njegova žena se nosi 

prilično ot_kriveno, i ako bi taj čovjek obavio hadž, 

ja ne znam kako bi izgledalo: on hadžija, a žena 

mu hoda prilično kratke nošnje. 

Kako ova situacija može da utiče na njega, 

njegovu okolinu i na druge muslimane?

Odgovor: Alejkumu selam! Obavljanje hadždž

od strane muža nije u direktnoj sprezi sa 

otkrivanj_em njegove žene i njenim krat_kim nošenjem. 

Muškarac koji obavi temelj Islama, tj. hadždž imaće 

za to nagradu i to se ubraja u velika pohvalna djela 

jer je riječ o izvršenju rukna Islama. A njegova 

odgovornost za nepr_opisno nišenje njegove žene 

je sasvim drugo pitanje koje direktno ne utiče na 

obaveznost i valjanost samog hadždža. To što nije

njegova žena propis_no obućena najviše odgovorna 

ona sama, a zatim njen muž ako nije uložio 

dovoljno truda oko popravljanja tog stanja.

Međutim, ako je on sa svoje strane uložio dovoljno 

truda da se to pitanje riješi neće ga Allah opterećavati 

preko njegovih mogućnosti. Prema tome, njegov 

odlazak na hadždž je jedno veliko pohvalno djelo, 

a njeno nepropisno nošenje je veliki mun_ker i lo_še 

djelo ali nisu jedno sa drugim direktno povezani. 

Ve billahi tefik.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *