Sarajevski aerodrom planira proširenje piste za 550 metara

BIZNIS

Međunarodni aerodrom Sarajevo (MAS) u planu za naredni period ima proširenje piste, a već su preduzeli određene korake kako bi se to i ostvarilo.

Kako su iz ovog javnog preduzeća za Klix.ba kazali, MAS je prepoznao sve parcele koje spadaju u obuhvat produženja piste, te su na osnovu ugovora sa Zavodom za izgradnju grada Sarajevo zaključili aneks predmetnog ugovora s ciljem preciziranja katastarskih parcela u odnosu na gruntovne.

Na osnovu ovog aneksa, pojasnili su, izvršena je promjena posjednika u katastarskom operatu Općine Ilidža u korist Aerodroma Sarajevo, te je ovime usklađeno gruntovno i katastarsko stanje.

“Na osnovu toga su stvoreni uslovi za početak izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova na produženju piste. Planirano je produženje uzletno – sletne staze sa sadašnjih 2.600 na 3.150 metara. Stvarnu dužinu produženja piste će determinirati aeronautička studija. Što se tiče rekonstrukcije postojeće piste, završen je projekt i trenutno smo u fazi pribavljanja dokumentacije u cilju ishodovanja dozvole za građenje, nakon čega slijedi raspisivanje tendera. Prema sadašnjim procjenama početak radova bi mogao biti realizovan u trećem kvartalu 2023. ili drugom kvartalu 2024. godine“, kazali su nam iz MAS-a.

Ovime će biti omogućeno slijetanje većine širokotrupaca na sarajevski aerodrom.

Kada su u pitanju radovi na rekonstrukciji i modernizaciji aerodroma koji su još ranije započeti, sa njihovim završetkom će se, kažu, malo kasniti. Razlog su globalni poremećaji u isporuci elektronike na svjetskom tržištu, koji su uticali na tempo radova na dogradnji Terminala B.

Otežana je, kažu, i isporuka materijala potrebnih za završetak radova, a najveći problem imaju sa isporukom elektroničkih komponenti za upravljački segment BHS (Baggage handling system).

Kako su nam kazali iz Aerodroma Sarajevo, sve ovo utjecalo je i na realizaciju već ugovorenih radova, te će predstojeću sezonu morati dočekati u postojećem terminalu, a proces prihvata i otpreme putnika će se odvijati kroz prostore koji su projektom predviđeni za adaptaciju.

Iz ovog preduzeća kažu i kako, u saradnji sa izvođačem radova, nadzorom i dobavljačenm opreme, poduzimaju sve kako bi na što jednostavniji način prevazišli novonastalu situaciju i omogućili putnicima što bolje uslove prilikom boravka na aerodromu.

“Rokovi završetka radova su neizvijesni i zavise od isporuke potrebne opreme. Možemo reći da je rok za realizaciju dijela projekta ‘Dogradnja terminala B’ do kraja ove godine, ukoliko se sve bude odvijalo planiranom dinamikom. Nakon toga počinje faza modernizacije starog dijela Terminala B. U ovoj fazi je planirana i izgradnja koridora za ukrcavanje putnika i izgradnja novih jezgra za avionske mostove, te nabavka novih avionskih mostova, formiranje novih unutrašnjih prostornih kapaciteta s ciljem prilagođavanja novoj organizaciji tokova putnika nakon prostorne integracije dograđenog i starog dijela Terminala B”, kazali su nam iz Aerodroma.

Kada je u pitanju proširenje parkinga za avione, iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo (MAS) kažu kako je tender za radove okončan i da se zbog uložene žalbe jednog od ponuđača predmet našao u Uredu za razmatranje žalbi.

“Ukoliko bude pozitivan ishod rješenja ove žalbe u korist J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o Sarajevo, izgledno je da ugovor sa izabranim izvođačem radova bude potpisan sredinom aprila”, kažu iz MAS-a.

Aerodrom Sarajevo u planu ima i izgradnju fotonaponske elektrane za koju je završen idejni projekt, te su predali zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za njeno građenje. Kažu i kako je planirano da fotonaponski paneli, pored svoje funkcije, budu nadstrešnica za zaštitu od sunca vozilima na komercijalnom parkingu.

Trenutno se radi idejni projekt za izgradnju Rent-a-Car City parka, a započete su i aktivnosti na pribavljanju ACA certifikata (airport carbon accredited). Implementacijom ovog certifikata otvaramo prostor za pristup fondovima koji će osigurati razvoj i implementaciju infrastrukturnih projekata Međunarodnog aerodroma Sarajevo. U toku je revizija projekta za unutrašnju organizaciju saobraćaja u javnom dijelu aerodromskog kompleksa koji će se prilagoditi novoj prostornoj organizaciji zbog realizacije projekta ‘Dogradnja i modernizacija Terminala B’, zgrade operativnog centra, komercijalnog parkinga i priključka na novi kružni tok na raskrsnici saobraćajnica na dijelu putu M18 Sarajevo-Foča i A transverzale (što će biti ujedno i novi ulaz za aerodrom Sarajevo)”, poručili su iz sarajevskog aerodroma.

Proteklih dana predstavnici aerodroma održali su sastanak s predstavnicima JP Ceste FBiH, Direkcije cesta KS, Ministarstva saobraćaja KS i projektantom, na kojem su definisani koraci akcionog plana i odgovorna lica za realizaciju pozicija iz akcionog plana.

“Ministar je tom prilikom informisao prisutne da su finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta predviđena proračunom Kantona Sarajevo za 2022. godinu. Projekt će se odvijati u dvije faze, prva će biti izgradnja kružnog toka, dok će druga faza biti izgradnja moderne pasarele za pješake“, zaključili su iz MAS-a.

U fotogaleriji pogledajte planirani izgled Rent-a-car City parka i kružnog toka, ali i nacrt proširenja platforme za parking aviona.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *