OVO IME MUSLIMANSKOG POREKLA RODITELJI U SRBIJI MASOVNO DAJU ĆERKAMA: Misle da je STARO SRPSKO, ali su u ZABLUDI

MAGAZIN

Mnogi su imali bake koje su se tako zvale i po njima daju ime svojim ćerkama, možda i ne znajući koliko je drevno ime i kako ima divno značenje.

Nauka koja se bavi proučavanjem porekla i značenja ličnih imena (vlastita imena, prezimena i nadimci), naziva se stručno onomastika, i predstavlja granu lingvistike, koja se bavi jezikom kao i značenjem reči u širem smislu.ž

Kako su u savremenim uslovima sve češća ona imena koja se mogu lako koristiti u velikom broju jezika i zemalja, a bez potrebe za žargonski rečeno, „lomljenjem jezika“, to se i roditelji najčešće odlučuju da svojoj deci „nadenu“ što kraća i što jednostavnija imena, ali koja su ipak u dovoljnoj meri „zvučna“, u slučaju da njihovi mezimci jednoga dana postanu poznate ličnosti ili se proslave u nekoj sferi života.

Beba
Bebafoto: Anna Grigorjeva / Panthermedia / Profimedia

U Srbiji se s vremena na vreme „zarotiraju“ imena koja u određenom periodu roditelji masovno daju deci, međutim, ipak ima i onih starih koja ostaju za sva vreme. Pored naših srpskih, među onima koja nikako ne izumiru a koja se daju devojčicama su i imena arapskog porekla za koje roditelji često misle da su stara srpska, a jedno od njih je Sara.

Prema raznim pisanim izvorima, žensko ime Sara (Saraj) je hebrejskog porekla, i vezuje se za biblijsku ličnost, odnosno ženu i polusestru Avramovu, a koja je pak svom mužu i polubratu, u svojoj devedesetoj godini života, rodila sina Isaka, a što je i opisano u knjizi „Postajanja“.

Sa druge strane, ovo popularno žensko ime je takođe opisano i u svetoj muslimanskoj knjizi koja se zove Koran (Kuran), a istodobno se Sara kao plemkinja i vladarka smatra velikom „majkom“ svih Jevreja, i njeno ime se u originalu piše kao Saray; Šaraj ili Śāray.

Devojčica
Devojčicafoto: Profimedia

Iako veliki broj ljudi, ne traži značenje imena koje daje svojoj novorođenoj deci, ipak je poželjno da se u eri masovnih medija i dostupnosti interneta, pre nego što se za neko ime odluče jer je vrlo „lepo“ ili „upečatljivo“, roditelji raspitaju detaljnije o njegovoj istoriji, prošlosti, značenju ili pak raznim verovanjima, a koja se u nekim kulturama za pojedina lična imena vezuju.

Značenje vlastitog imena Sara (originalno Saraj ili Sarah), koje je prevedeno sa hebrejskog jezika je – ona koja dominira; ona koja je važna; žena koja vlada i upravlja; „sveta“ majka; neka ženska osoba visokog društvenog položaja ili ranga; knjeginja; vladarka; biblijska ličnost; „izaslanica od Boga“; princeza; boginja; „svetost“.

Žensko ime Sara (Sarai), je prevedeno sa jevrejskog jezika, ona žena koja je vesnica sreće i vrle radosti, ona osoba koja je „suncem obasjana“, žena koju je lepo „gledati“, i ženska osoba koja je svojim rođenjem predodređena da donosi „celom svetu“ svetlost, toplinu i lepotu.

Kada su u pitanju imena koja se daju novorođenim devojčicama, pomenuto vlastito ime Sara je u prvih deset imena koja se biraju za žensku decu u vremenskom periodu koji obuhvata poslednjih deset do petnaest godina.s

Teška prošlost ličnog imena Sara o kojoj se jako malo zna u današnje vreme

U vreme nacizma, kada je Adolf Hitler imao „viziju“ da sam poseduje „plavu krv“ i kada je težio da stvori „arijevsku rasu“, progon Jevreja, Roma i ostalih „neželjenih“ etničkih grupa ljudi i rasa, doveo je do toga da su se osobe muškog i ženskog pola, „obeležavale“ određenim imenom, kako bi se znalo kom narodu tačno pripadaju, a kako bi se na žalost njihova egzekucija „lakše“ mogla sprovoditi.

Tako su, sve osobe muškog pola koje su bile Jevreji po svom poreklu, uz svoje osnovno ime i prezime, morale da imaju pridodato još jedno „lično“ ime – Izrael, dok su sve žene Jevrejke, uz svoje ime i prezime imale pridodato ime – Sara.

Upravo iz napred navedenih razloga, i u današnje vreme, veliki broj žena u Nemačkoj i Austriji, ima kao lično ili pak kao „srednje“ tj drugo ime, vlastitu imenicu Sara, a koja je i starijima ali i mladima, podsetnik na vremena koja nikada ne treba da se ponove, ali ni da se zaborave, jer su deo teške prošlosti i slika su patnje naroda koji je bio žrtva sudbine, režima, pogrešnih uverenja i ambicija jednog čoveka, koji je posedovao potpuno pogrešna shvatanja sveta i rangirao je ljude prema rasi i etničkoj pripadnosti, a ne prema njihovoj vrednosti, poštenju, vrlinama i karakteru.

Deca
Decafoto: Profimedia

U raznim zemljama sveta, neka imena su čak i zakonom zabranjena, jer su roditelji većinom postali sasvim „nadahnuti“ novim trendovima, pa su svojoj deci počeli da daju imena prema junacima iz crtanih filmova, po metal ili rok bendovima, ili pak nesvesni pravog značenja nekog ličnog imena, svoje potomke su nazvali pogrdno ili uvredljivo.

Osim toga, Sara Ime je izvedeno od reči sarai a znači kneginjа, vladarica, žena visokog ranga. Na arapskom ime Sara znači “ona koja donosi sreću gledaocima, vesela i radosna“.

Ono je u raznim varijantama veoma popularno kako kod hrišćana tako i kod muslimana. U BiH, Hrvatskoj i Srbiji ime Sara je u poslednjih nekoliko godina bilo među 10 najpopularnijih imena koje je davano devojčicama.

Mnogi su imali bake Sare i po njima daju ime svojim ćerkama, možda i ne znajući koliko je drevno ime i kako ima divno značenje.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *