LIFESTYLE

Povlači se Plazma keks: Upozoreni su potrošači da vrate kupljenu robu jer je štetna, posebno za djecu

  • 12 Januara, 2024
  • 0

Prisustvo akrilamida u hrani je pod nadzorom od 2002. godine, kada su otkriveni njegovi povišeni nivoi u raznim pečenim i prženim proizvodima u Švedskoj. Od 1994. godine naveden

Povlači se Plazma keks: Upozoreni su potrošači da vrate kupljenu robu jer je štetna, posebno za djecu

Prisustvo akrilamida u hrani je pod nadzorom od 2002. godine, kada su otkriveni njegovi povišeni nivoi u raznim pečenim i prženim proizvodima u Švedskoj. Od 1994. godine naveden je kao potencijalno kancerogena i opasna supstanca od strane Međunarodnog centra za istraživanje raka.

Ministarstvo poljoprivrede i Veterinarska uprava Slovenije objavili su krajem 2018. godine da su Plazma keksi proizvođača Bambi iz Srbije povučeni sa tržišta u Sloveniji.

Savjetuje se široj javnosti da što prije vrate kupljene proizvode zbog potencijalnih zdravstvenih rizika, posebno za malu djecu koja su primarni potrošači ovog artikla u Češkoj. Rutinska inspekcija je otkrila da prisustvo akrilamida prelazi dozvoljenu granicu, premašujući maksimalno dozvoljeni prag. Ovu informaciju prenosi slobodinaevropa.org. Ministarstvo poljoprivrede je potvrdilo da su upoznati sa radnjama nadležnih organa u Sloveniji.

Nezvanični izvještaji govore da je Slovenija brzo implementirala nove i strože propise EU, uključujući i prijelazni period za njihovu primjenu u našoj zemlji. Međutim, navodi se da nivo akrilamida u plazma keksima prelazi dozvoljenu granicu prema ovim strožim pravilima.

Gospođa Biljana Blačević, pomoćnik direktora Uprave za bezbjednost hrane Crne Gore, zvanično je potvrdila da predmetna serija, za koju je u Sloveniji utvrđeno da nije usklađena, nije uvezena niti stavljena na tržište Crne Gore.